ezgif.com-webp-to-png

Fotovoltika a nabíjanie elektrických áut

V posledných rokoch dochádza k posunu smerom k udržateľným zdrojom energie a k väčšiemu záujmu o elektrické vozidlá (EV). Ľudia si čoraz viac uvedomujú vplyv tradičných vozidiel na fosílne palivá na životné prostredie a na naše zdravie. Jedným z inovatívnych a ekologických riešení nabíjania elektromobilov je využitie slnečnej energie prostredníctvom fotovoltických (FVE) panelov. 

1-s2.0-S2666792421000469-gr1
Schéma smart domácnosti s FVE a EV nabíjačkou.

Aké sú výhody nabíjania EV z fotovoltiky?

1. Šetrné k životnému prostrediu:
Nabíjanie elektromobilov solárnou energiou eliminuje emisie skleníkových plynov a znižuje závislosť od neobnoviteľných fosílnych zdrojov energie. 

2. Úspora nákladov: 
Využitie slnečnej energie na nabíjanie elektrických vozidiel vedie k významným úsporám nákladov. Generovaním elektriny prostredníctvom fotovoltických panelov môžu majitelia elektromobilov znížiť alebo úplne eliminovať svoju závislosť od elektrickej siete, vyhnúť sa vysokým cenám elektriny a znížiť mesačné účty za energie.

3. Energetická nezávislosť:
Nabíjanie elektromobilov fotovoltikou podporuje energetickú nezávislosť, keďže majitelia EV si vyrábajú vlastnú elektrinu a môžu sa menej spoliehať na externé zdroje energie. To je výhodné aj pri výpadkoch elektriny alebo núdzových situáciách, kde solárna energia dokáže zabezpečiť nepretržitú dodávku energie.

4. Znížená záťaž na rozvodnú sieť:
So zvyšujúcim sa počtom elektrických vozidiel sa eskaluje aj záťaž na rozvodnú sieť. Využitím solárnej energie môžu majitelia elektromobilov čiastočne zmierniť tento tlak, najmä počas špičkových hodín nabíjania, čím sa minimalizuje potreba drahých modernizácií sieťovej infraštruktúry.

Jazdím s elektromobilom "zadarmo"

ezgif.com-crop SK verzia
Graf nabíjana EV z prebytkov z FVE.

Majitelia solárnych systémov na strechách domov alebo firiem častokrát menia svoje vozidlá za elektrické, pretože si uvedomujú viaceré výhody. Ak chcete aby sa Vám investícia za FVE vrátila čo najskôr, najideálnejšie je „spotrebovať“ vyrobenú energiu ihneď. Dnešné batériové úložiska sú značnou položkou solárneho systému, avšak batériu majú aj elektromobily. 

Smart nabíjacie stanice dokážu kopírovať výrobu solárneho systému, a posielať nespotrebovanú elektrinu do elektromobilu. Vďaka tomu: 
• skracuje sa Vám návratnosť solárneho systému, nabíjacej stanice a elektrického vozidla, 
 jazdíte v podstate zadarmo, 
 neprodukujete emisie. 

Smart nabíjacia stanica  ponúka aj ďalšie funkcie, ako: 
• odložený začiatok nabíjania – napríklad v čase nízkeho tarifu,
• nastavenie výkonu nabíjania,
• autorizácia – aby sa nenabíjal cudzí človek. 

Zarábajte s vašou nabíjacou stanicou

Snímka obrazovky 2023-09-03 o 8.13.09
Mapa EV nabíjačiek vybraných providerov.

Nabíjacia stanica, pokiaľ je umiestnená na verejnom mieste, môže majiteľovi priniesť pasívny príjem. Takúto možnosť využívajú nielen majitelia reštaurácií, ale aj rôzne firmy. 

Ako príklad môžeme uviesť firmu ejoin, ktorá je nielen slovenský výrobca nabíjacích staníc, ale aj prevádzkovateľ verejných nabíjacích staníc. Kúpou stanice pre elektromobily to nemusí skončiť. Stanicu môžete používať na domáce, alebo firemné nabíjanie elektrických vozidiel, a môžete ju zaradiť medzi verejné nabíjacie stanice. 

To ponúka ďalšie benefity: 
• zviditelnite sa na mape – ak podnikáte, dotiahne vám to nových zákazníkov, 
• pasívny príjem – môžete si sami nastaviť cenu za nabíjanie (€/kWh), 
• rýchlejšia návratnosť investície.  

Výber správnej nabíjacej stanice a fotovoltického systému si vyžaduje skúsenosti v oboch odboroch, a poznať potreby a správanie zákazníka. S tým vám ochotne poradíme vďaka našim dlhoročným skúsenostiam.  Neváhajte nás kontaktovať.