verejná nabíjacia stanica pre elektromobily

MHSR vyhlásilo druhé kolo dotácií na podporu budovania verejných nabíjačiek pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva v druhom kole podporí okrem samospráv aj podnikateľov, ktorí si spolu prerozdelia 650-tisíc eur na výstavbu verejných nabíjacích staníc.

Podať žiadosť o dotáciu budú môcť od 17. apríla do 17. júla 2020.

Samosprávy aj podnikatelia môžu požiadať o podporu minimálne na jednu nabíjačku (2 nabíjacie body) a maximálne na 4 nabíjačky (8 nabíjacích bodov). V prípade miest a obcí môže byť výška podpory od 2 500 až do 20-tisíc eur. Samospráva, ktorá požiada o príspevok, musí mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu.

V prípade podnikateľov je minimálna výška podpory 2 500 a maximálna 10-tisíc eur, v závislosti od počtu nabíjacích bodov. Podnikateľ, ktorý požiada o príspevok, musí mať 50 % vlastných zdrojov a 50 % nákladov pokryje dotácia. Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom väčším ako 11 kW.

Podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke MH SR  https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, ako aj na webe Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), ktorá túto výzvu v spolupráci s MH SR administruje.

Ak máte záujem požiadať o dotáciu pre nabíjaciu stanicu, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám s tým pomôžeme.