platba za elektrinu

Za čo platím dodávateľovi elektriny?

Každý mesiac nám chodí faktúra za elektrinu. Vedeli ste, že tá sa skladá z viacerých položiek?

Na grafe môžeme vidieť, že naša konečná cena elektriny a skladá spolu až z 8 položiek:

štruktúra ceny elektriny

Štruktúra koncovej ceny

 1. Silová elektrina – cena samotnej elektriny. V súčasnosti najväčšia položka ktorú platíme. Cena elektriny môže byť rozdelená aj na tzv. nízku a vysokú tarifu.
 2. Spotrebná daň z elektriny. Pre väčšinu odberateľov je elektrina zaťažená aj spotrebnou daňou. Spotrebná daň sa vzťahuje len na podnikateľov.
 3. Distribúcia. Je to platba za využívanie distribučnej sústavy. Cena za distribúciu je dvojzložková:
  – Fixná cena za rezervovanú kapacitu (€/mesiac). Táto cena sa určuje pre malých odberateľov podľa veľkosti ich ističa, ktorý je umiestnený pred elektromerom. Cena pre väčších odberateľov je určená na základe objednanej maximálnej dodávky elektriny v štvrťhodine.
  – Variabilná cena (€/kWh), ktorá sa platí podľa skutočne odobratého množstva elektriny.
 4. Distribúcia – mesačný poplatok za istič. Fixná sadzba, ktorú klient platí v závislosti od veľkosti ističa na odbernom mieste.
 5. Za straty. Pri prenose a distribúcii elektriny zákonite vznikajú straty. Náklady spojené s týmito stratami sú tiež súčasťou ceny elektriny.
 6. Prevádzkovanie systému. Do tejto položky ÚRSO zahŕňa rôzne iné náklady, ako je napríklad podpora slovenských baníkov.
 7. Systémové služby.
 8. Odvod do národného jadrového fondu. Distribučný poplatok určený ÚRSO-m.

Určite doma máte nájdete Vašu poslednú faktúru za elektrinu. Pozrite sa, koľko ste platili za jednotlivé položky.

zdroje: magna-energia.sk, energie-portal.sk